• banderolë

Struktura e Kompanisë

Një nga detyrat më të rëndësishme për menaxhimin e çdo organizate që punëson më shumë se pak njerëz është të përcaktojë strukturën e saj organizative dhe ta ndryshojë këtë kur dhe ku është e nevojshme.

rreth

Një nga detyrat më të rëndësishme për menaxhimin e çdo organizate që punëson më shumë se pak njerëz është të përcaktojë strukturën e saj organizative dhe ta ndryshojë këtë kur dhe ku është e nevojshme.
Shumica e organizatave kanë një strukturë hierarkale ose piramidale, me një person ose një grup njerëzish në krye.Ekziston një linjë e qartë ose zinxhir komandimi që shkon poshtë piramidës.Të gjithë njerëzit në organizatë e dinë se çfarë vendimesh janë në gjendje të marrin, kush është eprori ose shefi i tyre të cilit i raportojnë dhe cilët janë vartësit e tyre të afërt të cilëve mund t'u japin udhëzime.
Guangdong Pengwei Fine Chemical Co., Ltd përbëhet nga shumë departamente me talente profesionale si ekipi R&D, ekipi i shitjeve, ekipi i kontrollit të cilësisë etj.Nëpërmjet integrimit të departamenteve të ndryshme, të gjitha produktet tona do të maten saktësisht dhe do të jenë në përputhje me kërkesat e klientëve.Ekipi ynë i shitjeve do të përgjigjet brenda 3 orëve, do të organizojë prodhimin shpejt, do të japë dorëzim të shpejtë.
Për më tepër, nëpërmjet strukturës së fortë të kompanisë, ne do të jemi më të specializuar në punën tonë dhe do të kemi një mundësi më të mirë për të realizuar potencialin tonë.

Gjithçka që ju nevojitet për të krijuar një faqe interneti të bukur